LaatuMallinnus​
Finland Oy

Laadukkaasti hoidetulla suunnittelukokonaisuudella
syntyy toimiva projekti

yritys

Olemme vuonna 2019 perustettu suunnitteluun keskittyvä yritys. Panostamme laatuun. Laadukkaasti hoidetulla suunnittelukokonaisuudella syntyy toimiva projekti, jonka seurauksena kustannukset rakennusaikana ja koko rakennuksen elinkaaren aikana minimoituvat.
Halvin ei ole paras.

SUUNNITTELU

Taloa suunnitellessa täytyy jo alusta asti ajatella, että sen käyttöikä on pitkä.
Suunnitelmat kannattaa tehdä hyvin ja huolella, koska tehtyjen ratkaisujen kanssa joutuu elämään pitkään ja niiden muuttaminen on jälkikäteen hankalaa. Talon rakentamisessa tarvitaan erinäinen joukko ammattilaisia ja heidän laatimia piirustuksia ja suunnitelmia.

työmaapalvelu

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.
Miten tulee valvoa urakoitsijoiden tai rakennusmiesten töitä? Tavalliselle rakentajalle tämä voi olla liian kova urakka. Joissakin tapauksissa onkin edullisempaa antaa valvonta ammattilaisen tehtäväksi.

LaatuMallinnus​ Finland Oy

Suunnittelu on meidän arkea

050 586 4405
040 174 1010

info@laatumallinnus.fi