SUUNNITTELU

UUDIS- RAKENNUS
SUUNNITTELU
PERUSPARANNUS- JA KORJAUS
SUUNNITTELU

PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi suunnittelutiimiä
• Rakennusluvan haku
• Pohjapiirustukset
• Leikkaus
• Julkisivut
• Asemapiirustus

RAKENNE
SUUNNITTELU

• Kattorakenteiden suunnitelmat
• Runkosuunnitelmat
• Perustussuunnitelmat
• Rakennedetaljit
• Rakennetyypit
• Laskelmat

PIIRUSTUKSET

ARK-piirustukset
RAK-piirustukset
Vanhojen käsinpiirrettyjien
piirustusten päivittäminen
Vanhojen talojen ja rakennusten piirustukset
(missä piirustukset puuttuu)
Pohjakuva myyntiä varten

LUONNOS
SUUNNITTELU